En este otro sitio encontrarás otras imágenes de sesiones fotográficas con modelos.

viernes, 14 de octubre de 2011

Nao Senlleiranao senlleira

¡Quén dera ser nao senlleira
n-aquel mar non presentido
das ja mergulladas terras!

Sen ceo, sen astros, sen vento,
sempre â toa pol-as ondas
deitado no esquecimento,

nin andar nin desandar,
nin ter outro coido acedo
que leijarse ir pol-o mar...

Quén dera ser nao senlleira!

Sen fito ?estrela nin porto?
ser eu a propia ribeira!!

¡Quen dera...

Fermín Bouza Brey


O Atlántico desde Baroña.


EnTrA eN mI GaLeRíA

No hay comentarios: